مقالات

اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء:(internet of things) یا IOT : این اصطلاح برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن ها را سازماندهی و مدیریت کنند.…
فهرست